Etusivu » Elinkeinopolitiikka » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

05.09.2018 Lausunto: Lukiouudistukseen liittyvät asetukset sekä ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen
05.09.2018 Lausunto hallituksen esityksestä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamiseksi
23.08.2018 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asumisperusteiseksi sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa
23.08.2018 Lausunto komissio esityksestä EU:n uudeksi tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusohjelmaksi
21.08.2018 Lausunto: HE eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
29.06.2018 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
29.06.2018 Lausunto: Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen
29.06.2018 Lausunto korkeakoulukeksintölain muuttamisesta
08.06.2018 Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle: Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset tutkijoina ja opiskelijoina
14.05.2018 Lausunto: Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
07.05.2018 Lausunto: HE 41/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
07.05.2018 Lausunto: Selvitys suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä
13.04.2018 Lausunto: Hallituksen esitys ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
13.03.2018 Lausunto rahankeräyslain uudistamisesta
07.03.2018 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
05.03.2018 Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi
22.01.2018 Lausunto: Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoisty
18.12.2017 Lausunto Suomen Akatemian toiminkuntarakenteen uudistamisesta
14.12.2017 Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta
16.11.2017 Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”
10.11.2017 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta
20.10.2017 Lausunto: Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta
09.10.2017 Lausunto sivistysvaliokunnalle korkeakoulujen opetusyhteistyöstä ja koulutuksen siirroista (HE 73/2017)
09.10.2017 Lausunto: Varainsiirtoverolain muutos
18.08.2017 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
17.08.2017 Lausunto: Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
17.08.2017 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta
08.08.2017 Lausunto Tekesin ja Finpron yhdistämisestä
27.06.2017 Lausunto ammatillisen koulutuksen reformin asetuksista
27.06.2017 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä
31.05.2017 Lausunto: OKM:n työryhmäraportit korkeakouluvalinnoista
18.05.2017 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolain muuttamisesta
18.05.2017 Lausunto: Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
21.04.2017 Lausunto: Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta
30.03.2017 Lausunto: Lukiokoulutuksen kehittäminen: Sivistystyönantajien esitykset
22.03.2017 Lausunto: Sivistysvaliokunnan kuuleminen yliopistolain vaikutusten arvioinnista
22.03.2017 Lausunto: Karvin ja ylioppilastutkintolautakunnan kanslian yhdistämisestä Opetushallitukseen
19.12.2016 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (8.11.2016)
11.11.2016 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
10.11.2016 Lausunto: Sote- ja maakuntauudistus, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - tutkimus- ja kehittämistoiminta
10.11.2016 Lausunto: Sote- ja maakuntauudistus, laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta: Oppilas- ja opiskelijahuolto
10.11.2016 Lausunto: Sote- ja maakuntauudistus, Maakuntalaki: Maakunnan tehtävät
10.11.2016 Lausunto: Sote- ja maakuntauudistus, Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä
10.11.2016 Lausunto: Sote- ja maakuntauudistus, Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta: kotikuntakorvaus ja opetuksen järjestäjien arvonlisäverotus
10.11.2016 Lausunto: Sote- ja maakuntauudistus, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - valtion koulutuskorvaukset
10.11.2016 Lausunto: Sote- ja maakuntauudistus, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - yhteistyösopimukset
10.11.2016 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
11.10.2016 Lausunto: Sivistystyönantajien lausunto norminpurkuun ja aikuisten lukiokoulutuksen rahoitukseen liittyen
13.09.2016 Lausunto: Sivistystyönantajien lausunto tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä
15.08.2016 Lausunto: Hallituksen esitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
24.05.2016 Lausunto: Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmän ehdotus koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä sekä siihen kytkeytyvä ehdotus järjestelmää koskevan valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
11.04.2016 Lausunto yliopistojen rahoitusmallia koskevista asetusmuutoksista
11.04.2016 Lausunto: Hallituksen esitys laiksi uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään
08.04.2016 Lausunto kieltenopetuksen yhteistyön edistämisestä
07.03.2016 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 § muuttamisesta
01.02.2016 Lausunto korkeakoulujen ja OKM:n välisistä tavoiteneuvotteluista
01.02.2016 Lausunto korkeakoulujen rahoitusmalleista