Etusivu » Elinkeinopolitiikka » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 § muuttamisesta


07.03.2016

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että jatkossa Opetushallitus toimisi  tutkintotoimikuntien rekisterinpitäjänä näyttötutkintojen järjestämiseen liittyvissä henkilörekistereissä. Sivistystyönantajat pitää hyvänä sitä, että rekisterinpitoa yhtenäistetään.

Ehdotus siitä, että ammatillisen peruskoulutuksen kokeilua koskevia säännöksiä sovellettaisiin ammatillisessa aikuiskoulutuksessa sekä valmistavan koulutukseen että suoritettavaan tutkintoon, on Sivistystyönantajien näkemyksen mukaan kannatettava.  Samoin pidämme kannatettavana sitä, että kokeilua koskevien säännösten muuttaminen mahdollistaa esimerkiksi koulutusvientiin liittyviä kokeiluja.

 

Sivistystyönantajat pitää erittäin tärkeänä, että toteuttavat säästötoimet ja mahdolliset järjestämislupien opiskelijamäärävähennykset toteutetaan ylläpitäjäneutraalisti. Järjestämislupien koulutustehtävän opiskelijamäärien muuttaminen tilanteessa, jossa koulutuksen järjestäjien tasapuolinen kohtelu sitä edellyttää, on siten hyväksyttävä ratkaisu. Jos koulutuksen järjestäjän lupaan tehdään muutoksia, on järjestäjälle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi sitä ennen.

 

Lue koko lausunto


Takaisin lausuntoihin ja kannanottoihin