Etusivu » Elinkeinopolitiikka » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto: OKM:n työryhmäraportit korkeakouluvalinnoista


31.05.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä. Alkuvuonna ministeriö julkaisi vastaavan ehdotuksen ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä opiskelijavalinnoissa.

 

Sivistystyönantajat pitää koulutuksen nivelvaiheiden sujuvoittamista ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen nopeuttamista kannatettavina tavoitteina. Valintamenettelyjä ja eri asteiden koulutusta kehitettäessä on pidettävä huoli siitä, että tasavertaiset mahdollisuudet päästä opiskelemaan erilaisilla toisen asteen tutkinnoilla säilyvät ja, että lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta kehitetään jatkossakin omina erillisinä koulutusmuotoinaan.

 

Opiskelijavalintoja koskevia isoja uudistuksia on tehtävä kaukonäköisesti ja yhteistyössä eri koulutusasteiden kesken, jotta havaitut ongelmat eivät siirry koulutusketjussa eri kohtaan. Keskimäärin nopeampi koulutukseen pääsy valintajärjestelmiä kehittämällä ei saa johtaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi koulutuksen keskeytymiset lisääntyvät tai eteneminen hidastuu.

 

Vaikka ylioppilastodistusta ja ammatillisen koulutuksen todistuksia pyritään hyödyntämään aiempaa enemmän, on opiskelijavalintoja voitava tehdä joustavasti ja eri tavoin. Tämä on tärkeää niin opiskelemaan pyrkivien, korkeakoulujen kuin eri alojen näkökulmista.

 

Lisätietoja:

Heikki Holopainen, asiantuntija, 0400 639 331
Riitta Vataja, asiantuntija, 040 536 0954

 

Työryhmien raportit:

Valmiina valintoihin: ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa 

Valmiina valintoihin II: ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun 


Takaisin lausuntoihin ja kannanottoihin