Etusivu » Elinkeinopolitiikka » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto: Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmän ehdotus koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä sekä siihen kytkeytyvä ehdotus järjestelmää koskevan valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta


24.05.2016

Osaamis- ja koulutustarpeiden onnistuneen ennakoinnin edellytyksenä on koulutuksen ja työelämän tiivis vuoropuhelu.  Työelämän muuttuvat osaamistarpeet edellyttävät joustavuutta ja aikaisempaa strategisempaa otetta ennakointiin.  Samaan aikaan kun työelämän osaamistarpeet edellyttävät nopeaa ja joustavaa reagointia, vähenevät resurssit ja siten koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävien uudelleen tarkasteleminen on perusteltua. 

 

Ehdotusta ja sen vaikutuksia on vaikea arvioida, koska siitä puuttuu nykyisen ennakointiin liittyvän järjestelmän kuvaaminen ja sen kehittämistarpeen arviointi kokonaisuutena. Ennakointiin liittyvien tehtävien kokonaisvaltainen tarkastelu ja toimijoiden keskinäinen koordinaatio päällekkäisyyksien välttämiseksi on erityisen tärkeää. Ehdotuksesta ei esimerkiksi selviä se, miten ennakointiin liittyvät tehtävät jaetaan maakuntauudistuksen jälkeen. 

 

Lue koko lausunto tästä.


Takaisin lausuntoihin ja kannanottoihin