Etusivu » Elinkeinopolitiikka » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä


27.06.2017

On erittäin tärkeää, että maakunta voi itse tuottaa rekrytointi- ja osaamispalvelut ainoastaan todetussa markkinapuutetilanteessa.  Maakunnan hankkiessa kotoutumisen edistämiseen tarkoittamia palveluita kunnilta tai kuntayhtymiltä tulee huolehtia siitä, että kaikkia kilpailutukseen osallistuvia palveluntarjoajia kohdellaan samalla tavalla ja huolehditaan kilpailuneutraliteetin toteutumisesta. Palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on hyödynnettävä täysimääräisesti nykyisten koulutuksen järjestäjien, ylläpitäjien ja korkeakoulujen olemassa oleva osaaminen, kokemus ja infrastruktuuri. 

 

Lue koko lausunto tästä.


Takaisin lausuntoihin ja kannanottoihin