Etusivu » Elinkeinopolitiikka » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta


10.11.2016

 Hallituksen esityksen HE 177/2016 mukaan ammatillista koulutusta koskeva 190 miljoonan euron leikkaus toteutetaan määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen enimmäismäärän perusteena oleva opiskelijamäärä 12,44 prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhaisemmalle tasolle.   Sivistystyönantajat esittää 190 m€ säästöjen jaksottamista useammalle vuodelle. On kiinnitettävä huomiota myös siihen, että vuonna 2018 voimaan astuvan uuden rahoitusjärjestelmän vaikutuksia ei vielä tunneta uuden rahoitusmallin ollessa vasta valmistella eikä koulutuksen järjestäjä tiedä mallin vaikutuksia rahoitukseensa.

 

Lue koko lausunto tästä.

 


Takaisin lausuntoihin ja kannanottoihin