Etusivu » Blogi » Tari Aho

Tari Aho

Vuorovaikutus oli keskeinen teema neuvotteluosapuolten koulutuksessa
Tari Aho 19.02.2016

Yliopistojen neuvotteluosapuolten yhteisesti järjestämä yhteistoimintamenettelyyn liittyvä koulutus järjestettiin 25.1.2016. Paikalla oli kuutisenkymmentä henkilöä ja etäyhteyden kautta osallistujia oli saman verran. Digitaalisen Flinga-viestitaulu kautta saimme etäyhteyden välityksellä mukana olleilta kommentteja tai kysymyksiä. Näin vuoropuhelu toimi myös niiden kanssa, jotka eivät olleet fyysisesti paikalla.

 

Keräsimme tilaisuudesta palautteen, jonka pohjalta voimme jatkaa vastaavien yhteisten tilaisuuksien järjestämistä. Palautteista (N 27) lähes kaikki arvioivat tilaisuuden jokseenkin tai erittäin tarpeelliseksi ja lähes kaikki vastaajat pitivät tilaisuuden kestoa hyvänä.  Lisäksi vastanneista noin puolet oli kiinnostunut jatkossakin osallistumaan etäyhteyden kautta.  

 

Toiveina jatkoa ajatellen oli vuoropuhelun jatkaminen, keskustelu yhteistoimintamenettelyssä tiedottamisen linjoista organisaatioissa ja ns. jälkitoimenpiteiden merkitys yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä. Työryhmässä voidaan hyödyntää Flinga-viestiseinälle kerättyä materiaalia jatkotyöskentelyä ajatellen.

 

Tällaiset tilaisuudet mahdollistavat hyvän ja toimivan tavan käydä yhteistä keskustelua siten, että koko yliopistosektori voi osallistua yhteisiin tilaisuuksiin.

 

Tilaisuus oli mainio osoitus siitä, että rakentavalla keskustelulla ja yhdessä tekemällä voimme lisätä yhteistä ymmärrystä sekä erityisesti jakaa hyviä käytänteitä osallistujien kesken! Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä.


Neuvotteluosapuolten yhteistyö tuottaa tuloksia
Tari Aho 17.12.2015

Neuvotteluosapuolten hyvä keskinäinen vuorovaikutus on keskeisessä asemassa työmarkkinatoiminnassa. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistä tahtoa valmistella työelämää kehittäviä toimenpiteitä sopimuskauden aikanakin. Yliopistojen osalta yhteistoiminta- ja työsuojeluasioihin on keskittynyt yksi työryhmä, jonka tuloksista löytyy esimerkkejä.

 

Neuvotteluosapuolet toteuttavat tammikuun 25. päivä tilaisuuden, jossa työnantaja- ja työntekijäpuolen edustajien kanssa kokoonnutaan yhteen kuulemaan case-esimerkkejä yhteistoiminnan alueelta. Pienryhmissä pohditaan yhteistoiminnan eräitä osa-alueita ja verkostoidutaan tärkeiden asioiden parissa. Samalla kerätään ideoita hyvistä käytänteistä. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkkoyhteyden kautta, joten näin välimatkakaan ei toivottavasti estä osallistumista.

 

Tiedossa on, että useat organisaatiot ovat käyneet yhteistoimintaneuvotteluja. Päivän aihe on osin puheenaiheena arka, jopa usein negatiivisia tunteita herättävä. Siitä huolimatta haluamme avoimesti keskustella ja vahvistaa yhteistä näkemystä siitä, että yhdessä rakentavasti toimilla voimme edistää organisaatioiden toimintaa.

 

Keräämme tilaisuudesta palautetta, jota käytämme jatkokehittämisen pohjana. Tuloksista kerromme tässä blogissa kevään 2016 aikana, joten jääthän kuulolle!

  


 

nimi: Tari Aho

titteli: työmarkkinalakimies

organisaatio: Sivistystyönantajat

 

Siirry kirjoittajan profiiliin »


Arkisto