Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet

Uutiset ja tiedotteet

Yliopistojen henkilöstön ansiot nousivat likimain palkansaajien keskimääräistä ansiokehitystä vastaavasti


13.02.2015

Lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2013 että vuonna 2014 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 1,9 % ja muulla henkilöstöllä 1,4 %. Vastaavasti Tilastokeskuksen mukaan kaikkien palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2014 1,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työehtosopimuksen mukaisen palkankorotuksen osuus ansiokehityksestä oli opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 0,65 ja muulla henkilöstöllä 0,81 prosenttiyksikköä. Näin ollen erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstöllä liukuman eli työehtosopimuksesta riippumattomien palkankorotusten osuus kokonaisansiokehityksestä muodostui melko suureksi.

 

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yliopistojen tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

 

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta (ennen vuotta 2014 lokakuulta). Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Aineisto sisältää myös kaikki tuntiopettajat. Aineisto ei sisällä muun henkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

 

Lisätietoja:

Ekonomisti Lasse Toivonen

(09) 1728 5718

040 847 5547

Sivistystyönantajat ry


Takaisin uutisiin ja tiedotteisiin