Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet

Uutiset ja tiedotteet

Lukion tuntijakokokeilussa yhteistoiminnan ja kuulemisen osalta puurot ja vellit sekaisin


10.03.2016

Sivistystyönantajat on linjannut, että lukion tuntijakokokeiluun hakeminen ei edellytä koulutuksen järjestäjältä yhteistoimintamenettelyä.

 

Sivistystyönantajien näkemys perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön hakulomakkeen sisältöön sekä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain soveltamiseen. OAJ väittää 7.3. ja 9.3. julkaisemissaan uutisissa, että koulutuksen järjestäjällä olisi yhteistoimintavelvoite ennen kokeiluun mukaan lähtemistä. Mikä siis on oikea vastaus?

 

Tuntijakokokeiluun mukaan haluavan koulutuksen järjestäjän on toimitettava hakulomake opetus- ja kulttuuriministeriöön 8.4.2016 mennessä. Hakulomakkeessa yhtenä täytettävänä asiana on opetushenkilöstön määrän lisäksi tieto opetushenkilöstön kuulemisesta ja sen kanta kokeiluun.

 

Hakulomake ei sisällä tarkempaa ohjetta siitä, miten opetushenkilöstön kuuleminen ja kannan selvittäminen tulee tapahtua, joten se voidaan selvittää hyvin monella tavalla. Työnantaja voi toteuttaa kuulemisen yhtä hyvin suullisesti, sähköisesti, kirjallisesti tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla kuten koko opetushenkilöstön kanssa järjestettävällä keskustelutilaisuudella. Jos tällainen keskustelutilaisuus päätetään järjestää, täyttää tämä periaatteessa jo yhteistoimintalain 6 luvussa säädetyn menettelyn. 

 

Pelkkä luvan hakeminen ei kuitenkaan suoraan aiheuta yhteistoimintavelvoitetta, vaan neuvotteluvelvoite syntyy vasta, jos toimenpiteestä aiheutuisi olennaisia henkilöstövaikutuksia. Henkilöstövaikutusten olennaisuus arvioidaan tapauskohtaisella kokonaisharkinnalla.

 

OAJ viittaa uutisessaan koulutuksen järjestäjällä hakemusvaiheessa olevaan tietoon, että tunnit eivät tule riittämään. Kokeilun toteuttamismalli huomioiden, tällaista tietoa ei voi olla kenelläkään koulutuksen järjestäjällä vielä luvan hakuvaiheessa. Keskeinen merkitys sen sijaan on opiskelijan tekemillä valinnoilla kokeiluun mukaan lähtemisen osalta ja myöhemmässä vaiheessa aineiden valitsemisen osalta.

 

Selkeä vastaus on, että tuntijakokokeiluun hakemisen edellytyksenä ei ole yhteistoimintamenettelyn käyminen, vaan hakulomakkeessa edellytetty opetushenkilöstön kuuleminen.

 

Lisätietoja,

Anne Somer

Työmarkkinapäällikkö, Sivistystyönantajat

050 345 2134

 

 

 


Takaisin uutisiin ja tiedotteisiin